Autoclau per a vulcanització

A ATTSUKALUS fabriquem autoclaus per a la vulcanitzar mitjançant les tècniques de:

Tècnica de vapor directe

Es carrega l’autoclau amb els pneumàtics o peces de cautxú corresponents. La porta es tanca hermèticament, s’hi introdueix vapor a pressió i es manté la temperatura de vapor durant el període de temps programat. A més a més, es pot afegir aire comprimit al procés per augmentar la pressió interior per sobre de la pressió marcada per la temperatura del vapor.

Técnica de vapor indirecte amb tercera pressió

  1. Es col·loca una coberta de cautxú, anomenada Envelope la qual cobreix totalment el pneumàtic, aquesta al mateix temps posseeix una vàlvula per la qual ingresa la tercera pressió.
  2. S’introdueixen els pneumàtics a l’autoclau, es connecten les mànegues per a la introducció de la pressió i posteriorment es tanca l’autoclau hermèticament.
  3. El vapor provinent de la caldera no s’introdueix directament, s’introdueix a través d’un intercanviador de calor on el vapor escalfa l’aire que s’introdueix a l’autoclau. A mesura que la temperatura augmenta, fins als 125 °C, s’inflen les càmeres que porten dins els pneumàtics i s’introdueix pressió a l’autoclau, això amb una diferència de 30 psi (2,1 bar), fins que s’aconsegueix una pressió de 80psi (5,5 bar) a l’autoclau i 115psi (8 bar) als pneumàtics.
  4. Posteriorment, s’introdueix pressió a la coberta que cobreix el pneumàtic fins a 60psi (4,2 bar), a aquesta pressió se’l coneix amb el nom de tercera pressió, en incloure dins del procés aquesta pressió es garanteix un millor enganxat i un millor acabat . Aquest procés finalitza en un període de 150 minuts.
  5.  En acabar aquest temps es descarreguen les pressions en el següent ordre: tercera pressió, pressió pneumàtics i per últim pressió de la càmera.

Més informació