Autoclaus pel tractament de la fusta

Autoclaus pel tractament de la fusta tant horitzontals com verticals.

autoclave industrial madera

Tractament de la fusta mitjançant diferents tipus d’agents i productes per a poder donar una vida útil i més llarga a la mateixa o millorar-ne les seves propietats mecàniques.

El sistema bàsic consisteix en un dipòsit de barreja per diluir les sals amb aigua, un dipòsit d’emmagatzematge de la solució (CCA) i l’autoclau on s’impregna la fusta. 

A més a més, l’autoclau inclou un sistema de rentat automàtic que permet dur a terme diversos processos d’impregnació de forma totalment automàtica. 

 

EL CICLE DE TRACTAMENT CONSISTEIX A:

1 – Buit inicial: s’extreu l’aire de l’interior de l’autoclau i de l’interior de les cèl·lules de la fusta aplicant-hi buit. 

2 – Emplenat amb la solució d’impregnació: la solució emmagatzemada al dipòsit es transfereix a l’autoclau mitjançant buit.

3 – Pressió: s’aplica pressió a l’interior de l’autoclau perquè la solució impregni tota la superfície de la fusta.

4 – Descarga de la solució: es baixa la pressió de l’autoclau i l’excedent de solució es transfereix de tornada al tanc d’emmagatzematge mitjançant buit.

5 – Buit final: es torna a aplicar buit a l’autoclau per assecar la fusta.

6 – Neteja: les parets de l’autoclau es netegen aplicant aigua a pressió per deixar llest l’autoclau per aplicar un segon tractament. 

Més informació