A ATTSUKLAUS som experts en el procés de impregnació de màquines elèctriques, tant amb resina de polièster com de epoxi i també amb vernissos. Fabriquem tancs de resina, amb les indicacions de cada client:

Aquests tancs poden ser:

  • Preparats per al buit

  • Amb agitadors per a la homogeniatització de la temperatura i la mescla de additius.

  • Aïllament tèrmic

  • Amb intercanviador interior de calor o fred, per modificar la temperatura.

  • Control de temperatura, amb la instal·lació de generadors de fred/calor, per mantenir la resina en la temperatura idònia de emmagatzematge i per a poder incrementar la temperatura fins la consigna de procés d’impregnació.

  • Control permanent de la viscositat.

  • Control del pes mitjançant cèl·lules de carrega

  • Podem subministrar dipòsits amb diàmetre des de 500 mm fins a 6.000 mm i amb l’altura necessària.

  • En las grans instal·lacions és important dimensionar i determinar el disseny dels circuits de tuberies i filtres.

  • Podem també, fer instal·lacions ATEX.

  • Donada la nostra llarga experiència, podem ajustar el disseny del seu equip a les seves necessitats de procés i les particularitats.

Productes relacionats

  • Impregnació amb buit (VI)

  • Sistema compacte d'impregnació amb buit (VI)

    Equip compacte VI, amb la instal·lació de tuberies i sensors realitzada per ATTSUKLAUS. Es fabriquen des de Ø700 fins a Ø1200 mm. Ajustem el disseny a les necessitats del client.
  • Sistema compacte d'impregnació amb buit i pressió (VPI)

  • Sistema compacte d'impregnació amb buit i pressió (VPI)

    Equip compacte VPI, amb la instal·lació de tuberies i sensors realitzada a ATTSUKLAUS. Es fabriquen des de Ø700 fins a Ø2000 mm. Ajustem el disseny a les necessitats del client.
  • Grans instal·lacions d'impregnació amb buit i pressió (VPI) a mida.

  • Grans instal·lacions d'impregnació amb buit i pressió (VPI) a mida.

    Plantes VPI completes per a fabricants, reparadors de motors i generadors elèctrics. Les dissenyem tant per a resines de polièster, com de epoxi o silicona.