Autoclaus per a la fixació i fabricació de Composites.

Els Composites o resines composades són materials sintètics barrejats heterogèniament, formant un compost tal i com el seu nom indica.

Estan formats per mol·lècules de elements diversos. Aquests components poden ser de dos tipus : els de cohesió i els de reforç. Els components de cohesió envolten i uneixen els components de reforç ( o simplement reforços) mantenint la rigidesa i la posició d’aquests. Els reforços atribueixen al conjunt unes propietats físiques que milloren la cohesió i la rigidesa.

Autoclau per al procés de vidre laminat, construït en acer al carboni, de disposició horitzontal.

Funcionament del operador amb autoclau:

  1. Introducció de les plataformes de suport dels vidre a l’interior de l’autoclau de forma manual.

  2. Tancament de la porta de forma manual (opcional automàtic).

  3. Activació manual del sistema de tancament de la porta i seguretat (opcional automàtic)

  4. Activació del cicle determinat de tractament (comença el cicle de tractament)

  5. Finalització del cicle escollit, desbloquejament de la porta i extracció de les plataformes de càrrega dels vidres.

1.CICLE PROGRAMAT

Cada procés es basa en els segments programats, de temperatura, pressió i temps de manteniment.

Cada segment te dos sub etapes.

  1. Rampa

  2. Manteniment

A la rampa controlem que la temperatura i pressió pugin o baixin amb el temps programat.

En el manteniment, es manté la temperatura i pressió programada durant el temps introduït.

Es poden programar fins a 15 segments (opcionalment més) en cada procés.

Durant qualsevol dels cicles, la pressió es  podrà regular a voluntat en tot moment, dins de les limitacions físiques que imposen els fluids i sistemes utilitzats. El sistema de pressió serà proporcionat pel client, sent part de les instal·lació de ATTSUKLAUS únicament les vàlvules que connecten i desconnecten l’interior de l’autoclau amb el sistema de pressió (per a pressuritzar) o amb l’atmosfera (per a des pressuritzar).

Així mateix, es podran realitzar processos de buit en bosses a través dels connectors interns previstos per a tal funció.

El procés de escalfament es realitza mitjançant la recirculació de aire gràcies a una turbina, situada a l’interior de l’autoclau.

Aquesta turbina fa que l’aire flueixi a través de un conjunt de resistències que estan controlades pel PLC.

La velocitat de l’aire es controlada mitjançant un variador de freqüència, que ajusta la velocitat de la turbina al caudal desitjat.

El procés de refredament de l’aire dins de l’autoclau, es realitza per l’entrada d’aire comprimit i la sortida de l’aire calent del interior, controlat mitjançant vàlvules proporcionals, per controlar la pressió requerida.

Opcionalment el procés de refredament es realitza al introduir aigua al interior d’un intercanviador situat a la part posterior de l’autoclau. Aquesta aigua, normalment a temperatura ambient, refreda l’aire del interior de l’autoclau, al entravessar l’ intercanviador (bateria).

 

Descarregar PDF