Vulcanització

A ATTSUKALUS fabriquem autoclaus per a la vulcanitzar mitjançant les tècniques de:

  1. Tècnica de vapor directe

  • Es carrega l’autoclau amb els pneumàtics pel seu procés. Es col·loquen els pneumàtics dins de l’autoclau, després es tanca hermèticament i s’introdueix vapor a pressió i per un període de temps es sotmeten els pneumàtics a pressió i temperatura
  1. Técnica de vapor indirecte amb tercera pressió

  • Es col·loca una coberta de cautxú, anomenada Envelope la qual cobreix totalment el pneumàtic, aquesta al mateix temps posseeix una vàlvula per la qual ingresa la tercera pressió.

  • S’introdueixen els pneumàtics a la càmera de l’autoclau, es connecten les mangueres per a la introducció de la pressió i després d’això, es tanca l’autoclau hermèticament.

  • El vapor provenent de la caldera no s’introdueix de forma directa a la càmera, sinó a través de un intercanviador de calor, el vapor calenta l’aire que s’introdueix a la càmera. A mesura que la temperatura augmenta, fins als 125ºC, s’imflen las càmeres que contenen en el seu interior els pneumàtics i s’introdueixen a pressió a l’autoclau. Això amb una diferència de 30psi (2,1 bar), fins que la càmera arriba a una pressió de 80psi (5,5 bar) i els pneumàtics a 115psi (8 bar).

  • Després d’això, s’introdueix a pressió a la coberta que embolcalla  el pneumàtic fins a 60psi (4,2 bar), a aquesta pressió se la coneix amb el nom de tercera pressió, al incloure dins del procés de pressió, es garantitza una millor adhesió i un millor acabat. Aquest procés finalitza en un període de 150 minuts.

  • Al finalitzar aquest temps es descarreguen les pressions en el següent ordre: tercera pressió, pressió dels pneumàtics i per últim la pressió de la