Autoclau per al procés de vidre laminat, construït en acer al carboni, de disposició horitzontal

Funcionament del operador amb l’autoclau:

  1. Introducció de les plataformes de suport dels vidres en l’interior de l’autoclau de forma manual

  2. Tancament de la porta de forma manual (opcionalment automàtic)

  3. Activació manual del sistema de tancament de la porta i seguretat (opcionalment manual)

  4. Activació del cicle determinat de tractament (comença el cicle de tractament)

  5. Finalització del cicle escollit, desbloqueig de la porta i extracció de les plataformes de càrrega dels vidres

 

1.CICLE PROGRAMAT

Cada procés es basa en els segments programats, de temperatura, pressió i temps de manteniment.

Cada segment te dues sub etapes

 

            1.Rampa

            2.Manteniment

 

A la rampa controlem que la temperatura i pressió pugin o baixin, amb el temps programat.

En el manteniment, es manté la temperatura i pressió programada durant el temps introduït.

Es poden programar fins a 15 segment (opcionalment més) en cada procés.

Durant qualsevol dels cicles, la pressió podrà regular-se a voluntat en tot moment dins de les limitacions físiques que imposin els fluids i sistemes utilitzats. El sistema de pressió serà proporcionat pel client, sent part de la instal·lació de ATTSUKLAUS únicament les vàlvules que connectes i desconnecten l’interior de l’autoclau amb el sistema de pressió (per a pressuritzar) o amb l’atmosfera (per a des pressuritzar).

Així mateix es podran realitzar processos de buit en bosses a través dels connectors interns previstos per a tal funció.

El procés de escalfament es realitza mitjançant la recirculació d’aire per mitjà d’una turbina, situada a l’interior de l’autoclau.

Aquesta turbina fa que l’aire flueixi a través d’un conjunt de resistències que estan controlades pel PLC.

La velocitat de l’aire es controlada mitjançant un variador de freqüència, que ajusta la velocitat de la turbina al caudal desitjat.

El procés de refredament de l’aire de l’autoclau, es realitza per l’entrada d’aire comprimit i la sortida d’aire calent de l’interior, controlat mitjançant les vàlvules proporcionals, per a controlar la pressió requerida.

Opcionalment el procés de refredament es realitza al introduir aigua a l’interior d’un intercanviador situat a la part posterior de l’autoclau. Aquesta aigua, normalment a temperatura ambient, refreda l’aire del interior de l’autoclau, al a travessar l’intercanviador (bateria).