Autoclau esta especialment dissenyat per a la fabricació de blocs de formigó airejat.

Esta especialment dissenyat per a la fabricació de blocs de formigó airejat, una nova tecnologia que esta revolucionant el sector de la construcció en tot el món.

La producció de aquests blocs parteix de la preparació d’una base de sorra de silici i/o cendra polvoritzada (PFA), calç, ciment, guix/anhidrita, aigua i alumini. En funció de la proporció utilitzada d’aquests components s’obtenen diferents tipus de formigó, cada un amb propietats mecàniques diferents. Una vegada preparada la barreja, els blocs es sotmeten a un procés de secat al vapor en autoclaus, per al seu enduriment final.