som attsuklaus s.l.

Som una empresa especialitzada en el disseny, el desenvolupament i la fabricació d'autoclaus per a tots els sectors industrials, amb l'objectiu d'oferir als nostres clients el producte a mida adequat a les seves necessitats.

Formem part del Grup Industrial ATTSU, fabricants de calderes i recipients a pressió des del 1934, amb una llarga trajectòria en el desenvolupament de productes per a la generació, recuperació i transport de calor per a marques nacionals i internacionals. Desenvolupem la nostra activitat a les nostres quatre fàbriques a Espanya: Celrà (Girona), Sant Julià de Ramis (Girona), Móstoles (Madrid) i Paterna (València).

L’alta tecnologia i el centre d’R+D+i de què disposa el Grup Industrial ATTSU, juntament amb els seus equips d’especialistes tècnicament qualificats, permet oferir productes innovadors, segurs i molt competitius.

Missió

Satisfer les necessitats del client que necessita equips a pressió en els processos productius industrials, especialment les autoclaus.

Visió

ATTSUKLAUS consolidarà i potenciarà el seu prestigi nacional i internacional mitjançant una excel·lent gestió i vocació per la qualitat, la innovació i el servei cap als seus clients.

Valors

Nosaltres només entenem els negocis si son honestos.

Complim amb el que acordem perquè no podem entendre els negocis d’una altra manera. Serietat i compromís amb el client, proveïdors i treballadors. Són els nostres pilars.

El grup ATTSUKLAUS, entén que la seva manera de fer negocis i de dirigir les seves empreses, ha d’encaminar-se a la integració voluntària de les preocupacions socials i mediambientals, incloent les relacions amb els seus interlocutors, tot això en el marc de les Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Una empresa es socialment responsable quan compleix plenament les seves obligacions jurídiques i es proposa avançar , invertint en capital humà, en l’entorn i en les relacions amb els seus interlocutors, (treballadors, socis comercials, proveïdors, consumidors, autoritats públiques i ONG defensores dels interessos de les comunitats locals i el medi ambient).

Com a resum direm que la ètica, el bon govern i les bones pràctiques són la base de la RSC, per això ATTSUKLAUS, no esta escatimant esforços ni mitjans per a aconseguir-ho.

Els nostres certificats

Certificats de les diferents fàbriques del grup industrial ATTSU, per el qual es fabriquen les nostres autoclaus i equips complementaris.

Certificat ASME

The National Board - ASME

Política de Qualitat