Servei al client d'ATTSUKLAUS

fiabilitat i durabilitat

Posem tots els mitjans per a garantir la fiabilitat i la durabilitat a llarg termini de les seves autoclaus i ens enfoquem a garantitzar un manteniment i servei post venta eficient i eficaç.

Garantia

Garantitzem els nostres equips contra tot vici de construcció o defecte de material, dins del termini de 12 mesos naturals.

manteniment

Oferim diferents contractes de manteniment específicament adaptats a les seves pròpies necessitats; manteniment preventiu i correctiu al seu local, controls anuals de metrologia, calibració de sondes i seguiments de les peces defectuoses... També realitzem el manteniment d'autoclaus d'altres fabricants.

connexió a distància

Els nostres equips tenen el sistema de connexió a distància, perquè telemàticament, els nostres tècnics puguin verificar el funcionament del equip, així com la modificació de paràmetres de programa. D’aquesta manera es minimitza el temps de resposta i s’eviten els costos de desplaçament.

formació

També podem realitzar formació sobre el funcionament de l'equip a nous treballadors, sense els típics costos de desplaçament.

Rapidesa

Si tot i això, es necessita una intervenció, la connexió remota fa que els nostres tècnics de manteniment puguin desplaçar-se amb totes les peces de recanvi per a poder ràpidament restablir el perfecte funcionament del seu equip.